Hjälp bina på traven!

Honungs bin har sin biodlare som ansvarar för att ta hand om dem och se till att de har det bra. Vill du ha mer bin i din trädgård kan du göra vissa insatser för att locka till dig både honungs bin men även några av de 270 andra arter vilda bin som finns i Sverige.

Det viktigaste är att det finns mat under hela säsongen!
Mitt på sommaren har bina oftast inga problem att hitta mat men tidigt på våren eller sent på hösten kan det vara svårare. Blommande träd och vårlökar är en fantastisk resurs på våren. Sälg, Hassel, Al, krokus, Vitsippor, Scilla, Vintergäck osv är tips på tidigblommande växter. På hösten är växter som tål lite frost att föredra, ex. Kärleksört, Kungsmynta, Ringblommor, Ljung, Höstaster med flera.

Under sommaren kan man tänka på att inte klippa hela gräsmattan överallt eller höja gräsklipparen ett hack så att fler blommor har möjlighet att blomma i gräsmattan. Maskroser är mumma för alla pollinerare så de kanske kan få blomma över innan gräsklipparen kommer och tar fröställningarna?

Även vatten kan vara svårt att hitta under vissa perioder. Ett fågelbad eller ett större blommfat med några stenar eller lecakulor i. Det är bra om man har något som bina kan klättra på om de skulle råka trilla i. Även om man har en bäck eller liknade i närheten är det bra om man har ett stilla vatten till bina, de dras lätt med i strömmen.

De vilda bina har ytterligare ett bekymmer, bostadsbristen. Många av de vilda bin och humlorna lever i sandiga solbelysta backar eller i solbelyst ved med små hål vilket ofta är en bristvara i dagens trädgårdar. Tips är att hälla ut en sandhög i någon avlägset hörn i trädgården och lägga dit några vedklabbar som du borrar några hål i och vänta på att någon flyttar in.