Hjälp bina på traven!

Vill du ha mer bin din trädgård kan du göra vissa insatser för att locka till dig honungsbin men även några av de 270 andra arter vilda bin som finns i Sverige. Honungsbin har sin biodlare som ansvarar för att ta hand om dem och se till att de har det bra men de vilda bina måste vi alla hjälpas åt att ta hand om! 

Det viktigaste är att det finns mat under hela säsongen!
Mitt på sommaren har bina oftast inga större problem att hitta mat men tidigt på våren eller sent på hösten kan det vara svårare. Blommande träd och vårlökar är en fantastisk resurs på våren. Sälg, Hassel, Al, Krokus, Vitsippor, Scilla, Vintergäck osv är tips på tidigblommande växter. På hösten är växter som tål lite frost att föredra, ex. Kärleksört, Kungsmynta, Ringblommor, Ljung, Höstaster med flera. Tänk på att välja enkla blommor. I de dubbla har insekterna svårt att hitta in till nektaren.

Gräsmatta eller inte?
Under sommaren kan man tänka på att lämna vissa delar av gräsmattan oklippt eller höja gräsklipparen ett hack så att fler blommor har möjlighet att blomma i gräsmattan. Maskrosor är mumma för alla pollinerare så de kanske kan få blomma över innan gräsklipparen kommer och tar fröställningarna?

Även vatten kan vara svårt att hitta under vissa perioder. Ett fågelbad eller ett större blommfat med några stenar/lecakulor i uppskattas av alla små insekter. Stenarna/lecakulorna är bra så att bina har något att klättra om de skulle råka trilla i för att förhindra att de drunknar. Även om det finns en bäck eller annat rinnande vatten i närheten är det bra om man har ett fat med ”stilla vatten” till bina. De dras lätt med i strömmen och drunknar.

De vilda bina har ytterligare ett bekymmer, bostadsbristen. Många av de vilda bin och humlorna lever i sandiga solbelysta backar eller i solbelyst ved med små hål vilket ofta är en bristvara i dagens trädgårdar. Tips är att hälla ut en sandhög i någon avlägset hörn i trädgården och lägga dit några vedklabbar som du borrar några hål i. Sedan är det bara vänta på att någon flyttar in!