Kontakt

Styrelsen
Under 2022 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Karin Bäck, Bäck, äng och skog
Mail: info@backangochskog.se
Telefon: 070-603 90 01

Sekreterare: Maria Carlsson
Telefon: 076-800 30 66

Hemsideansvarig: Maria Carlsson
Mail: mariacarlsson21@gmail.com
Telefon: 076-800 30 66

Kassör: Fredrik Svensson, Tre små bin
Telefon: 070-933 58 63

Ledamot: Jonas Svartkrut, Stripahonung & Biprodukter
Telefon: 070-514 80 32

Ledamot: Maria Bergström
Telefon: 070-591 33 18

Ledamot: Elin Viberg
Telefon: 076-103 24 14

Ledamot: Mikael Sundstöm

Telefon: 070-388 28 69

Tillsynsmän

Ljusnarsberg, Guldsmedshyttan, norra delen av Linde Bergslag
Mikael Sundström
Mob: 070-388 28 69

Nora Bergslag och södra delen av Linde Bergslag
Jonas Svartkrut
Mob: 070-514 80 32

Hällefors-Hjulsjö, Grythyttan
Aulis Syväjärvi
Mob: 070-687 1111